Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ  
  Tο σχολείο αναπτύσσει τις κοινωνικές, ψυχικές και πνευματικές δεξιότητες του παιδιού και συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της αρμονικής ένταξής του στο κοινωνικό σύνολο.
Οι ποικίλοι στόχοι μας είναι τα παιδιά:
 
  • Να διδαχτούν τις βασικές ηθικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αρχές της εβραϊκής θρησκείας, σύμφωνα με τις οποίες μαθαίνουν να ζουν
• Να γνωρίζουν την ιστορία και τη μακρόχρονη κληρονομιά του εβραϊκού λαού
• Να μάθουν να σκέφτονται, να καταλαβαίνουν, να κρίνουν και να επιλέγουν
• Να θέτουν στόχους και προβληματισμούς, να παραθέτουν λογικά επιχειρήματα
• Να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να παίρνουν αποφάσεις
• Να δραστηριοποιούνται νοητικά και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία
• Να προωθηθούν να ανακαλύψουν τις ατομικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους
• Να αγαπήσουν τη μάθηση και την έρευνα
• Να αισθάνονται άνετα και φιλικά στο σχολικό περιβάλλον
• Να μιλούν σωστά και κατανοητά τη μητρική τους γλώσσα
• Να διδαχθούν τα Εβραϊκά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, καθώς και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο
 
     
  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
  Στο πρόγραμμα μαθημάτων ενσωματώθηκαν ποικίλα καινοτόμα προγράμματα: Διαφορετικότητα, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Σχολικός Εκφοβισμός, Συμμετοχή σε προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ρομποτική, Ραδιοεπικοινωνίες, Παραδοσιακοί Χοροί, Σεξουαλική Αγωγή- AIDS, Α’ Βοήθειες.
 
  Ο στόχος του Εβραϊκού Σχολείου της Θεσσαλονίκης  είναι η παροχή γνώσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς, των παραδόσεων και της γλώσσας του Εβραϊσμού. Μέσα από τα μαθήματα της ανάγνωσης, γραφής και χρήσης της εβραϊκής γλώσσας, της ιστορίας, του εορτασμού των εβραϊκών εορτών, μεταδίδεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η εμπειρία του τρόπου ζωής και η αγάπη για τη γη των προγόνων μας, ανακαλύπτοντας τις ρίζες και την ταυτότητά τους.
 
  Το σχολείο μας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα της αγγλικής γλώσσας στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών, συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα τη διδασκαλία των αγγλικών ήδη από τις τάξεις του νηπιαγωγείου. Οι μαθητές και μαθήτριες αποκτούν και αναπτύσσουν σταδιακά 4 γλωσσικές δεξιότητες: προφορικό, γραπτό, ακουστικό και ανάγνωση, με σύγχρονα αγγλικά βιβλία που περιέχουν θέματα, τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Αποφοιτώντας, έχουν κατακτήσει ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων και αποκτούν κίνητρο να κατακτήσουν υψηλότερους στόχους.
 
 

Η γαλλική γλώσσα ανήκει στις πρώτες επιλογές της Ι.Κ.Θ. προπολεμικά και μέχρι σήμερα. Το σχολείο της Ι.Κ.Θ. παρέχει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών σχετικά με το πτυχίο DELF A1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου αυτού αφορούν παιδιά ηλικίας 11 χρονών και άνω. Το DELF A1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο και καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γραπτή κατανόηση, γραπτή έκφραση, ακουστική κατανόηση και προφορική εξέταση. Ενώ η προετοιμασία για το πτυχίο αυτό απαιτεί επιπλέον ώρες σε άλλα ιδιωτικά σχολεία, στο σχολείο μας ενσωματώνεται μέσα στα πλαίσια των διδακτικών ωρών του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας.

 
  Το μάθημα της Μουσικής βοηθά τα παιδιά να γίνονται πιο δημιουργικά, πιο εκφραστικά, να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Με την εκμάθηση εβραϊκών τραγουδιών αποκτούν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας με τους εβραίους ανά τον κόσμο.
 
  Στον χώρο του σχολείου μας λειτουργεί εμπλουτισμένη και διαρκώς ανανεούμενη βιβλιοθήκη, συμβατική και ψηφιακή με πολλά βιβλία ποικίλου περιεχομένου στη διάθεση δανεισμού παιδιών και γονέων.
 
  Στην αναδιαμορφωμένη ιστοσελίδα του σχολείου είναι αναρτημένες οι εργασίες των παιδιών, τα προγράμματα που εκπονήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες και διάφορα θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος που αφορούν τη σχολική ζωή.
 
  Το σχολείο καλλιεργεί στους μαθητές την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αξιοποίηση των γνώσεων, την ανατροφή του ήθους και προάγει τον εθελοντισμό. Κοινωνείται στα παιδιά ότι η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας στηρίζεται και στη συνεισφορά δωρητών και χορηγών, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου.
 
  Εκπονούνται κοινά προγράμματα σε συνεργασία και με άλλα σχολεία, με απώτερο σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά οφέλη.  
     
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
  Το διδακτικό προσωπικό το οποίο επιλέγεται, πληρεί τις προϋποθέσεις που αφορούν στην άρτια επιστημονική κατάρτιση, τις παιδαγωγικές μεθόδους, τη διαρκή επιμόρφωσή του, την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας, τον ακέραιο χαρακτήρα του.  
  Το δημοκρατικό πνεύμα στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων αποτελεί σημαντική αρχή, κρίνεται ομόφωνα απαραίτητο και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, κατευθυνόμενο και ευνοούμενο από τη Διεύθυνση.  
  Στο σχολείο μας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2010 – 2011, το πιλοτικό πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) και συνεχίζεται εθελοντικά με ισχυρούς στόχους:  
 

• την οργάνωση δράσεων που προωθούν την ελευθερία λόγου
• τον εκδημοκρατισμό
• το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• τον τρόπο λήψης αποφάσεων
• τη λειτουργία της ολομέλειας εκπαιδευτικών και μαθητών

 
     
  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
  To σχολείο μας διαθέτει συμβουλευτική ψυχολόγο, η οποία οργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τα παιδιά και τους γονείς, καθώς και σεμινάρια πρόληψης μέσα στις τάξεις που περιλαμβάνουν θέματα όπως η φιλία και τα συναισθήματα.  
  Με τον τρόπο αυτό προάγεται η αυτονομία και η ανεξαρτησία στα παιδιά και μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες. Επιπλέον, το σχολείο καλλιεργεί την ενσυναίσθηση στα παιδιά, την ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να κατανοούν την προοπτική του, καθώς και το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας.  
  Η παρουσία της σχολικής ψυχολόγου με δραστηριότητες μέσα στις τάξεις στοχεύει στην εξομάλυνση της ισορροπίας στις σχέσεις των μαθητών και στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Οργανώνει συγκεντρώσεις γονέων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.  

©pj-school.org